תורת האר'י - למתחילים

פירוט שיעורי הרב בתורת הארי
 
הקלטות שנעשו ע"י תלמידי הרב בשיעור ע"פ הספר 'דעת אלוקים '