תמונות ונקודות ציון - קהילת בית אל

שנות ההקמה מוסדות בית אל
תמונות ואיזכורים מהשנים הראשונות
 

נקודות תקציר משנות ההקמה של המוסדות