שיעורי וידאו ואודיו מבית המדרש

שיעורי הרב ניסים פרץ שליט"א המועבירם בכולל
ברחוב הרב הרצוג 43 בני ברק
מצולמים באופן קבוע ומועלים לאתר זה לנוחיות לימוד הציבור
 
השיעורים המצולמים הם
1) ספר דעת דרכיו. המועבר ביום שני בשעה 20:00
2) ספר אוצרות החיים. המועבר ביום שלישי בשעה 20:00
3) סידור הרש"ש. המועבר ביום חמישי בשעה 21:00
בבית המדרש מועברים שיעורים נוספים
 
ניתן ומצווה להוריד את השיעורים ולהשתמש בהם, באופן שהוא לא מסחרי
ויהי רצון שתקיים ברבנו ובנו מקרא שכתוב
"יפוצו מעינותך חוצה ברחובות פלגי מים" (משלי ה', טז')
ונזכה לקרב את הגאולה
ולקבל פני משיח צדקנו במהרה בימנו אמן
 
 
 .